Sevika avløpspumpestasjon

Frico’s hydrauliske avstivningssystem er brukt i forbindelse med innsetting av midlertidig kum.