Sætre hage, Nordstrand

I forbindelse med oppføring av 6 nye leilighetsbygg på Nordstrand, leverer Frico fasadestillas.