E18, Farriseide

Statens Vegvesen bygger nytt lokalvei system på Farriseidet og ned i Hammerdalen. Eksisterende lokalvei og bruer skal erstattes med nye, og nåværende E18-bru skal rives. Prosjektet pågår fra 2018 til 2021.

Frico AS er, sammen med Marthinsen & Duvholt, med i flere deler av dette prosjektet. Frico AS leverer over 20.000m³ av reis, samt over 800 tonn av diverse utstyr til prosjektet.