HMS og Kvalitetssikring i Frico

Helse, miljø og sikkerhet er høyt prioritert i Frico og er en integrert del av Fricos styringssystemer ved enhver entreprise.

Vi i Frico er opptatt av å levere prosjekter og utstyr av høy kvalitet, på en trygg og sikker måte både for våre ansatte og kunder. Vi stiller høye krav til planlegging og har som hovedmål å forebygge skader og ulykker.  Alle våre montører har nødvendige og pålagte stillaskurs/fagbrev for å kunne utføre montering sikkert og etter alle forskrifter, og alle våre produkter er typegodkjente.

HMS opplæring står sentralt i Frico og det arrangeres jevnlig sikkerhetssamlinger med fokus på læring og forbedring. Som et ledd i vårt systematiske HMS arbeid har Frico innført bruk av digitalt og nettbasert HMS system, tilgjengelig for alle i bedriften. På den måten har vi implementert et levende system hvor alle bidrar og jobber mot samme mål.

Vi har tro på at fokus på god planlegging, sikker utførelse, systematisk oppfølging og forebyggende tiltak vil gi en trygg, sikker og skadefri arbeidsplass for alle!