Anleggsmatter

Vi har anleggsmatter til ulike bruksområder. Mattene kan brukes til beskyttelse av grunn, midlertidig veier, lagringsplasser og finnes i flere størrelser!

Anleggsmattene er robuste og værbestandige, og tåler både kulde og sterk varme.

Enkel håndtering og montering.
Mattene gir sikker og økt fremkommelighet, og kan brukes både over myr/våtmark og snø.
Gunstig også for lagringsplasser, etablering av landingsplattform for helikopter eller midlertidige parkeringsplasser.

Mattene gir jevn vektfordeling og har stor bæreevne. Vi har matter som tåler opp til 150 tonn – et godt alternativ til stålplater!

Frico Tufftrak er slitesterk og robust med kapasitet opp til 150 tonn pr matte! Størrelsen på mattene er 3 m x 2,5 m x 40 mm.

Frico Euromat har en kapasitet opptil 80 tonn pr matte. Størrelsen på mattene er 1,2 x 2,4 x 12 mm. Kobles enkelt sammen, og veier kun 35 kg pr matte.

Frico Euromat tåler fint tyngre anleggsmaskiner og har en kapasitet opp til 80 tonn pr matte.
Mattene kan brukes til midlertidige vei, beskyttelse av grunnen og gir økt fremkommelighet hvor grunnforholdene er vanskelige. Overflatestrukturen er utformet slik at den gir god gripeevne og kan fint brukes både til vei – og gangbaner. Med en vekt på kun 35 kg pr matte er den lett og håndterbar.

HMS OG KVALITETSSIKRING I FRICO

Helse, miljø og sikkerhet er høyt prioritert i Frico og er en integrert del av Fricos styringssystemer ved enhver entreprise.

Vi i Frico er opptatt av å levere prosjekter og utstyr av høy kvalitet, på en trygg og sikker måte både for våre ansatte og kunder. Vi stiller høye krav til planlegging og har som hovedmål å forebygge skader og ulykker.  Alle våre montører har nødvendige og pålagte stillaskurs/fagbrev for å kunne utføre montering sikkert og etter alle forskrifter, og alle våre produkter er typegodkjente.

HMS opplæring står sentralt i Frico og det arrangeres jevnlig sikkerhetssamlinger med fokus på læring og forbedring. Som et ledd i vårt systematiske HMS arbeid har Frico innført bruk av digitalt og nettbasert HMS system, tilgjengelig for alle i bedriften. På den måten har vi implementert et levende system hvor alle bidrar og jobber mot samme mål.

Vi har tro på at fokus på god planlegging, sikker utførelse, systematisk oppfølging og forebyggende tiltak vil gi en trygg, sikker og skadefri arbeidsplass for alle!